به نام خدا

(( مشترک محترم ))
به دلیل عدم تمدید قرارداد از تاریخ 96/05/16 دسترسی وب سایت برای شما مقدور نمی باشد

لطفا برای تمدید قرارداد و استفاده از امکانات وب سایت به دفتر بازرگانی تهران سرکار خانم جعفری تماس حاصل فرمایید.
شماره تلفن :88804559 – 88909103 021
داخلی :106

ورود